Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

«Eλευθερία ή θάνατος»

Γράφει η Ιωάννα Μπερτσιμά, Πολιτική-Διοικητική Επιστήμονας

 

Η 25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθιερώθηκε, το 1838, ως ημέρα εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του ΄21, από την Κυβέρνηση του Όθωνα και συγκεκριμένα τον Γεώργιο Γλαράκη, Γραμματέα της Επικρατείας (Υπουργού) επί των Εκκλησιαστικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικών. Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο ιστορικό κείμενο του Βασιλικού Διατάγματος 980/15 (27)-3-1838): «Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, θεωρήσαντες ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου, λαμπρά καθ' εαυτήν εις πάντα Έλληνα, διό την εν αυτή τελουμένην εορτήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγιας Θεοτόκου, είναι προσέτι λαμπρά και χαρμόσυνος, διό την κατ' αυτήν έναρξιν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους, καθιερούμεν την ημέραν ταύτην εις το διηνεκές ως ημέραν Εθνικής Εορτής και διατάττομεν την διαληφθεισαν Γραμματείαν να δημοσίευση και ενεργήση το παρόν Διάταγμα».

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Πέμπτης 25/3.

    

randomness