Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Έγκριση για προσλήψεις στον ΕΛ.Γ.Α


Έγκριση για προσλήψεις 157 εργαζομένων διάφορων ειδικοτήτων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) δόθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό.
Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού. Οι θέσεις που αφορούν απασχόληση έως οκτώ μήνες, είναι οι εξής:
- Εκατόν πενήντα γεωτεχνικών (140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων),
- Τριών πληροφορικής (2 ΠΕ Πληροφορικής και ενός ΤΕ Πληροφορικής)
- Τεσσάρων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών.
Το συνολικό ύψος της δαπάνης, που θα καλυφθεί από τα έσοδα του Οργανισμού, για τις ανωτέρω προσλήψεις ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000,00 ευρώ (590.000,00 ευρώ για το έτος 2021 και 1.810.000,00 ευρώ για το έτος 2022).           (ΑΠΕ)

    

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων

randomness