Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στ. Ασθενίδης: Η ΚτΠ υλοποιεί τα πέντε από τα δώδεκα πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Πέντε από τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», των οποίων τα τεχνικά δελτία εγκρίθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη υλοποιεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», γεγονός που όπως επισημαίνει η ΚτΠ «υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στην εταιρεία ενώ συνάμα αναδεικνύει και τον καταλυτικό ρόλο της ΚτΠ στο εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής "αναδιάρθρωσης" των υφιστάμενων διοικητικών δομών».

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης τόνισε χαρακτηριστικά: «Όλοι εμείς εδώ στην ΚτΠ νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά και δικαιωμένοι από το γεγονός ότι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα πέντε από τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου "Ελλάδα 2.0". Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως εκτελεστικός βραχίονας υλοποίησης της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής του Υπουργείου Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει καταλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μέσα από την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου οι πολίτες, η οικονομία και η ίδια η δημόσια διοίκηση να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον υπουργό, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τους υφυπουργούς αλλά και όλους τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αγαστή συνεργασία αλλά και για την εμπιστοσύνη τους».

   Τα πέντε αυτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 294,7 εκατ. ευρώ, στα οποία φορέας υλοποίησης επιλέχθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι τα εξής:

   1. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση. -Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ

   2. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. -Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ

   3. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. -Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ

   4. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. -Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ

   5. Tο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. -Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

 

ΠΗΓΗ : ΑΠΕ