Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Δικηγόροι : Εκτός συνταγματικού πλαισίου οι απαγόρευση των συναθροίσεων

 Η προληπτική πλήρης απαγόρευση των συναθροίσεων με απόφαση της Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και βρίσκεται εκτός Συνταγματικού πλαισίου. Tην αποψη αυτή εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικων Συλλόγων Ελλάδος . Ο δικηγορικός κόσμος θεωρεί   ''θεμελιώδους σημασίας την προστασία που παρέχει το άρθρο 11 του Συντάγματος για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και τη διενέργεια δημοσίων συναθροίσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή καταλείπονται στον κοινό νομοθέτη στενά περιθώρια για τη ρύθμιση της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος και ιδίως για τον περιορισμό του.''
 
''Οι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος σε οποιαδήποτε φάση της συνάθροισης , αφενός του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και αφετέρου του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή, σημειώνουν οι δικηγόροι , πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων, διαταράσσεται δυσανάλογα η οικονομική ζωή ώστε να θεωρείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προδήλως καταχρηστική''.
Και καταλήγουν λέγοντας οτι  ''η  παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεων του οργανωτή μιας συνάθροισης δεν μπορεί να συνεπάγεται αντικειμενική ποινική ή αστική ευθύνη του, καθώς τούτο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ενοχής και της υπαιτιότητας''.
 
Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγόρων αποφάσισε να θέσει σε όλους τους Κοινωνικούς Φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο , Οικονομικό Επιμελητήριο , Επαγγελματικό Επιμελητήριο , ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών , Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ), το θέμα της κοινής αποστολής αιτήματος προς την Κυβέρνηση προκειμένου να τους γνωστοποιήσει επίσημα τις διατάξεις του σχεδίου του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και να ζητήσουν  να συμμετέχουν όλοι οι φορείς στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πριν τεθεί το σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας του θέματος στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου.
 

    

randomness