Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Με ΑΣΕΠ και γραπτό διαγωνισμό οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Με διαδικασίες ΑΣΕΠ και γραπτό διαγωνισμό θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών, ο γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη των περίπου 1.200 νέων στελεχών, δεν σχετίζεται αυτή τη στιγμή με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για το Δημόσιο, ενώ το ΑΣΕΠ δεν έχει επίσημο αίτημα στα "χέρια" του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα υπάρξουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ενίσχυσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι προσλήψεις αυτές θα επιφέρουν και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ και οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Σύμφωνα με το προσχέδιο του ΥΠΕΣ, προτείνεται υπαγωγή στο σύστημα προσλήψεων αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Η διαγωνιστική διαδικασία θα αφορά:

α) εξέταση γνώσεων,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και δομημένη συνέντευξη,

γ) καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αίτημα είναι να διατηρηθούν τα όρια ηλικίας, τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων, οι αθλητικές δοκιμασίες και τα ψυχομετρικά τεστ, με έμφαση οι προσλήψεις να γίνουν, κατά προτεραιότητα, σε κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας.

Όσον αφορά τα προσόντα, τα οποία οφείλουν να κατέχουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αυτά στην πλειοψηφία τους παραμένουν τα ίδια με εκείνα που το - προϊσχύον - Προεδρικό Διάταγμα προέβλεπε.

Ωστόσο, εισήχθησαν και ορισμένες βασικές προσθήκες και τροποποιήσεις.

Ενώ στο προηγούμενο σύστημα ορίζονταν ως γενικό ανώτατο όριο το 30ο έτος, με το ισχύον απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26° έτος.

Επιπλέον, θα απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 

    

 

Απόψεις

randomness