Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4) για την περιοχή του Δασαρχείου Αταλάντης την Κυριακή (22/8)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) στην ευρύτερη περιοχή του Δασαρχείου Αταλάντης, υπάρχει για αύριο Κυριακή (22/8) σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές αρμοδιότητας του  Δασαρχείου Αταλάντης και Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρακαλεί άπαντες για την πολύ αυξημένη ετοιμότητά τους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει.

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ 112167/393.  της 31/5/2021 (ΑΔΑ : 61Ι97ΛΗ-0Ω2) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση αρμοδιότητας του Δασαρχείου   Αταλάντης  από την 12η βραδινή (00:00) της 22/8/2021 έως την 12η βραδινή  της 23/8/2021 (24:00 της 22/8/2021)  και παρακαλούμε τις υπηρεσίες των Δήμων που εντάσσονται στα διοικητικά όρια του ανωτέρω Δασαρχείου Αταλάντης  να συνδράμουν στο έργο του , με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο είναι δυνατόν και να προσφέρουν την αρωγή τους ,  σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία και τα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Έχει εκδοθεί το συνημμένο Δελτίο Τύπου από την ΠΕ Φθιώτιδας για την αυξημένη ετοιμότητα των Υπηρεσιών , την λήψη μέτρων και για την ενημέρωση των μέτρων αυτοπροστασίας των πολιτών.

Καλούνται οι  Δήμοι της ΠΕ Φθιώτιδας  των περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης   να θέσουν το προσωπικό και τα μέσα του (ιδιωτικά και μισθωμένα υδροφόρα, χωματουργικά ΜΕ κα) σε κατάσταση ΠΟΛΥ αυξημένης ετοιμότητας καθώς και την ετοιμότητά τους για την λήψη απόφασης και εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού αν αυτό απαιτηθεί. Επίσης οι Δήμοι της ΠΕ Φθιώτιδας με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 3) επίσης να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αλλά και για συνδρομή τους σε όμορους Δήμους.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις καλούνται  των ανωτέρω περιοχών ώστε να ευρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν στο έργο και στις δράσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και παρακαλούμε να μας ενημερώσουν για την διαθεσιμότητά τους για την οποιαδήποτε συνδρομή τους.

Οι φορείς διαχείρισης Ε.Δ. σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία της χωρικής τους αρμοδιότητας να συνδράμουν στην εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας και η ΔΔΥ ΠΕ Φθιώτιδας   επίσης να τεθούν σε κατάσταση πολύ αυξημένη ετοιμότητα (προσωπικού και μέσων που διαθέτουν  σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους.

Η ΔΔΗΔ παρακαλούμε να αναρτήσει το συνημμένο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε.  στο πεδίο ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛiΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΣΤΕ.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι έχει εκδοθεί η συνημμένη ΠΝΠ για "Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών μέχρι την Παρασκευή 27/8/2021 και ώρα 6:00 π.μ. που ισχύει για όλες (α) περιοχές NATURA,(β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών για τις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

 

 Φωτό αρχείου