Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και τα ψηλά σαρζανέτ στον κάμπο της Λαμίας!

Πολλές είναι οι ιδιαίτερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις που στα πλαίσια ολοκλήρωσης των μεγάλων χερσαίων υποδομών (ΠΑΘΕ, Ε65, Σιδ. Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων) έγιναν στην ευρύτερη γεωγραφική ενότητα της Λαμίας. Αρκετές μάλιστα από αυτές χαρακτηρίστηκαν ως πρωτοποριακές και καινοτόμες.

Όπως εκείνη των «ελαφρών επιχωμάτων» από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) του ΠΑΘΕ στην περιοχή Σκάρφειας - Θερμοπυλών ή του σύμμεικτου φορέα της γέφυρας απέναντι από την Αλαμάνα, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου.Πρόσφατα και σε σχέση με τα έργα του «Ε65» διαπιστώθηκε μια νέα ιδιαιτερότητα σε επίπεδο κατασκευαστικών επιλογών. Πρόκειται για τα υψηλά επιχώματα στην περιοχή της ανισόπεδης διασταύρωσης της Σ.Γ.Υ.Τ. με τον κλάδο του «Ε65» που εξυπηρετεί την οδική κίνηση από και προς τον ΠΑΘΕ και τη Θεσσαλονίκη.

Τα επιχώματα αυτά δομούνται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) σε αρκετά μεγάλο μήκος και ύψος.Η επιλογή, για την περιοχή μας τουλάχιστον, είναι πρωτόγνωρη. Βέβαια, ας σημειωθεί ότι τέτοιες κατασκευαστικές παρεμβάσεις εξαρτώνται άμεσα από όσα οι ειδικοί προτείνουν -δε μπορεί να γίνει και διαφορετικά- ως βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις. Για τη διασφάλιση της αρτιότητας των έργων σε συνδυασμό με το μικρότερο κατά το δυνατό κόστος, όπως και ευελπιστούμε. Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο με τις τραγικές εμπειρίες της υπερ-δεκαετούς οικονομικής μας δυσπραγίας….      


Στέλιος Ζαχαρόπουλος