Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Προσλήψεις το 2023 στους Δήμους και τις Περιφέρειες - Έως 12 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση επείγουσας Εγκυκλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δημοσίου Τομέα έτους 2023.

Στην 1η φάση του προγραμματισμού οι φορείς θα υποβάλουν αιτήματα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία.

Η 1η φάση ορίστηκε ότι θα διαρκέσει έως 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δίνει ειδικές αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κατηγοριών προσωπικού το 2023 που αφορούν:

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο της Τρίτης 6 Σεπτεμβρίου.