Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Δήμος Μακρακώμης: Με 6 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Με τηλεδιάσκεψη και με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη (30/12), το Δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης. 

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 79/2021 ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 350/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΣΤΟΝ κ. ΛΑΓΔΑ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

 

 

    

 

Απόψεις

Ο πνευματικός κόσμος της Λαμίας και της Φθιώτιδας, θρηνεί την απώλεια του Ακαδημαϊκού δασκάλου Τριαντάφυλλου Παπαναγιώτου.Ο Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου ήταν δάσκαλος...