Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !!! [2022] ΘΕΣΜΟΣ !!!

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη,

Σχολικού Συμβούλου - Νομικού - Δημοσιογράφου

 

Ι.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Θεσμός. Είναι ό,τι καθιερώνεται μέσα στο χρόνο και επαναλαμβάνεται με τρόπο ομοιόμορφο και εκ παραδόσεως !!!

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι θεσμός !!!

Θεσμός αξιόπιστος και αξιοκρατικός !!! Διαυγής !!! Κρυστάλλινος !!!

Επαναλαμβάνεται και με τρόπο ομοιόμορφο και εκ παραδόσεως !!!

 

ΙΙ.

«ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ !!!»

«Ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι !!!» είναι σχήμα λόγου. Είναι μεταφορά !!!

Η μεταφορά, ως σχήμα λόγου, είναι η «βασίλισσα» των σχημάτων λόγου.

ΦΙΛΟΛ. Μεταφορά. Σχήμα λόγου. Χρησιμοποιείται στη Γλώσσα με αλληγορία.

Δηλ. με αλληγορική έννοια και σημασία !!!

«Ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι !!!» σημαίνει αλληγορικώς, μεταφορικώς απομόνωση των αρνητικών στοιχείων.

Σημαίνει εισαγωγή στα Πανεπιστήμια υποψηφίων ικανών και αξίων !!!

Σχόλιο. Στο παρελθόν εισήγοντο στα Πανεπιστήμια υποψήφιοι με βαθμό 2 και 3 !

 

ΙΙΙ.

ΑΠΟΔΕΙΧΝΕΙ !!!

Ο θεσμός των Πανελληνίων Εξετάσεων αποδείχνει, με μαθητική ακρίβεια, ποιοι υποψήφιοι φοιτητές ήταν καλά διαβασμένοι.

Ποιοι ήταν καλά προετοιμασμένοι. Ποιοι μελετούσαν 10 με 15 ώρες ημερησίως.

Ποιοι δεν ασχολούνταν με: «αλλότρια».

Ποιοι είχαν πλήρη συναίσθηση και συνείδηση της αξίας του χρόνου.

Ο Κικέρων είπε: «Κάθε στιγμή του χρόνου ο άνθρωπος έχει να επιτελέσει και ένα καθήκον !!!».

Ποιοι προέβαιναν στην αξιοποίηση του χρόνου !!!

«Ο χρόνος είναι χρήμα !!!» Αγγλική Παροιμία.

«Χρήμα» σημαίνει χρήση του χρόνου, εκμετάλλευση, αξιοποίηση του χρόνου !!!

Ποιοι έκαναν επαναλήψεις. «Μητέρα της μαθήσεως είναι η επανάληψη !!!»

Σχόλιο. Ό,τι το αφήνεις, σε αφήνει. Μαθηματικά βέβαιο !!!

Η επανάληψη εμπεδώνει τη μάθηση !!! Κατακτάται !!!

 

IV.

ΟΡΑΜΑ !!!

Ποιοι ήταν οραματιστές !!! Ποιοι είχαν όραμα !!!

Ποιοι ονειρεύονταν την κατάκτηση μιας Πανεπιστημιακής θέσεως !!!

Ποιοι ονειρεύονταν τον επίζηλο τίτλο του φοιτητή !!!

 

V.

«ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ !!!»

[ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΗΤΟ]

Κάθε αγαθό αποκτάται – είναι Νόμος φυσικός – με κόπο, με ιδρώτα, με αγωνία, με «άγχος», με πόνο, με επιμονή και υπομονή !!!

Τίποτα δεν αποκτά ο άνθρωπος, χωρίς εργασία. Χωρίς φιλοπονία, χωρίς φιλεργία.

Χωρίς να έχει θέληση. Χωρίς να κάνει κόπο !!!

Η μάθηση είναι γινόμενο παραγόντων. Απαιτεί μελέτη. Απαιτεί θέληση. Απαιτεί αναγνωστική ικανότητα. Απαιτεί επιμονή και υπομονή. Απαιτεί χρόνο. Απαιτεί προσπάθεια. Απαιτεί προσήλωση και αφοσίωση στη μελέτη !!! Η μελέτη είναι: «SINE QUA NON !!!».

 

VΙ.

ΚΑΘΕ  ΑΓΑΘΟ !!!

Κάθε αγαθό, που αποκτά ο άνθρωπος, είναι καρπός και απαύγασμα καταβολής πνευματικής και σωματικής δυνάμεως. Καρπός και απαύγασμα ψυχικών ιδιοτήτων. Επιμονής και υπομονής. Καρπός και απαύγασμα πίστεως και θελήσεως. Καρπός και απαύγασμα εργασίας, κόπου, προσπάθειας !!!

VΙΙ. 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ: 68.000 !!!

Οι υποψήφιοι φοιτητές είναι άνω των 100.000. Οι εισακτέοι, όμως, θα είναι 268.000.

Τώρα υπάρχει βάση. Όσοι δεν θα εξασφαλίσουν τη βάση, θα μείνουν εκτός «του Νυμφώνος».

VΙΙΙ.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Δεν θα συμβαίνει ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, όπου εισήγοντο στα Πανεπιστήμια υποψήφιοι με βαθμό 2 και 3. «Έφριττε η Γη και ο Ουρανός».

Αυτό ήταν το πλέον πρωτοφανές και το πλέον πρωτάκουστο και πουθενά αλλού στον κόσμο και στην Οικουμένη δεν είχε ποτέ συμβεί.

ΙΧ.

ΣΧΟΛΙΑ

Σχόλιο 1ο. Τα Πανεπιστήμια είναι Πανεπιστήμια !!! Δεν είναι φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Σχόλιο 2ο. Το παραπάνω φαινόμενο και περιστατικό ήταν τριπλή προσβολή. α) Για τους ίδιους τους υποψηφίους που εισήγοντο με βαθμό 2 και 3. β) Προσβολή για τα ίδια τα Πανεπιστήμια. γ) Προσβολή για την Εκπαιδευτική Ιστορία της Ελλάδας. 

 

Χ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Παιδεία είναι ανάπτυξη του νου και καλλιέργεια της ψυχής !!!

Η Παιδεία είναι δίδυμο !!! Γνώση και αρετή !!!

Κατά: «τον σοφώτατον απάντων Σωκράτη», «η Παιδεία είναι σαν την πλούσια Χώρα !!! Φέρνει όλα τα αγαθά !!!».

Κατά τον Πυθαγόρα: «Η Παιδεία είναι όμοια με χρυσό στεφάνι !!! Κι’ αυτό, διότι και αξία μέγιστη έχει και πηγή όλων των αγαθών είναι !!!».

 

ΧΙ.

«ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜΑ»

«Η Παιδεία είναι αναφαίρετον κτήμα των ανθρώπων !!!» [ΜΕΝΑΔΡΟΣ]

Είναι η μόρφωση !!! Είναι η καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος !!!

Παιδεία και μόρφωση είναι δυο όροι απολύτως ταυτόσημοι !!!

Όροι με απολύτως το αυτό περιεχόμενο !!!

Σχόλιο. Η Κοινωνία προοδεύει και εξελίσσεται, όταν έχει μέλη μορφωμένα !!!

Μέλη με γνώση και ήθος !!! Με επιστήμη και αρετή !!! Με πνευματικό και ψυχικό εύρος !!!

Με σχέδιο και όραμα !!! Με ιδανικά !!!

 

 

 

 

 

    

 

randomness