Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Mε 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών

Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30 μμ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η εγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 6-16/2021
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάϊτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW της ‘W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ’ στη θέση ¨ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιωτιδας (ΠΕΤ:2111663023).
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2021.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2021.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο: Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο: Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήμου Λοκρών.
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Έλενα Κυριάκου)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Κου Γεώργιου Διαμαντή του Ευαγγέλου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).
(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Κου Καραπατή Δημήτριου (εταιρείας ΓΚΟΥΑΝΟ Ι.Κ.Ε.) περί νέας παροχής ύδρευσης.
(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 

    

 

Απόψεις

Ο πνευματικός κόσμος της Λαμίας και της Φθιώτιδας, θρηνεί την απώλεια του Ακαδημαϊκού δασκάλου Τριαντάφυλλου Παπαναγιώτου.Ο Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου ήταν δάσκαλος...